TELLIMISTINGIMUSED

MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS
 • Müügitingimused kehtivad Charm.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Charm.ee OÜ (edaspidi Charm.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Charm.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 • Charm.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Charm.ee veebilehel.

HINNAD
 • Kõik hinnad Charm.ee veebipoes sisaldavad käibemaksu 20%
 • Hinnad kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest).
 • Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohandatakse Kliendi ja Charm.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE
 • Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Charm.ee OÜ arveldusarvele.
KOHALETOIMETAMINE
 • Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Charm.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
 • Charm.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
 • Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
 • Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
 • Charm.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Charm.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
TAGASTAMISÕIGUS
 • Peale tellimuse kättetoimetamist on Kliendil õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.
 • Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja avamata originaalpakendis.
 • Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile lisaks kauba maksumusele ka esialgne postikulu.
 • Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient (kuni 10€ ulatuses). Charm.ee kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@charm.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
 • Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
KOHALETOIMETAMINE
 • Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Charm.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
 • Charm.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
 • Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
 • Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
 • Charm.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Charm.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
VASTUTUS
 • Charm.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutate Charm.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
VÄÄRAMATU JÕUD
 • Charm.ee ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Charm.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
ISIKUANDMETE KAITSE JA TURVALISUS
 • Charm.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele välja arvatud paki edastamiseks kullerfirmadele ja/või turundus-koostööpartneritele emailide edastamiseks.
PRETENTSIOONIDE ESITAMISE KORD
 • Charm.ee vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
 • Charm.ee ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Charm.ee kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Charm.ee Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@charm.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
 •  Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.